32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Trwają przygotowania do 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Tym razem działania Fundacji skupiać się będą wokół płuc po pandemii – zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup urządzeń dla oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wyraża zgodę, aby Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej, utworzyła Sztab 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Numer Sztabu: 003805

Odpowiedzialność za działania Sztabu przyjmuje na siebie Ireneusz Wojcieski.

Sztab zgłosił w biurze Fundacji wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie i przeprowadzenie publicznej zbiórki pieniężnej w ramach 32. Finału WOŚP, który odbędzie się w dniu 28 stycznia 2024 r., do puszek kwestarskich przez wolontariuszy.

Informujemy, że Sztab podjął współpracę z Fundacją, uzyskał zgodę na działanie w formach przewidzianych w zgłoszeniu zbiórki publicznej dokonanym zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, na przeprowadzenie zbiórki oraz działa we własnym imieniu, jednakże na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Sztab zobowiązał się do przekazania wszystkich zebranych w trakcie zbiórki pieniędzy na konto Fundacji WOŚP.

Celem zbiórki publicznej w dniu 28 stycznia 2024 r. tj. w dniu 32. Finału jest zbieranie środków pieniężnych. Temat Finału:

„Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych”

Sztab zobowiązał się rozliczyć na piśmie wszystkie ofiary pieniężne uzyskane w trakcie przeprowadzonej zbiórki publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2024 r., zgodnie z obowiązującym Regulaminem Sztabów 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Fundacja prosi o pomoc we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych przez członków Sztabu dla realizacji określonego wyżej celu Fundacji.

Jednocześnie Fundacja oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania finansowe podjęte przez któregokolwiek z członków Sztabu.

Fundacja WOŚP zobowiązuje się, że wszystkie dane osobowe przesłane do Fundacji będą wykorzystane w mediach wyłącznie dla celów promocji i organizacji 32. Finału WOŚP.

Accessibility