Pomoc prawna

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA informuje,  że stacjonarne punkty porad prawnych i obywatelskich pozostają otwarte dla mieszkańców powiatu raciborskiego.

Zapraszamy do Punktu Pomocy prowadzonego przez prawników i doradców Stowarzyszenia „DOGMA” w:

Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej  

od poniedziałku do piątku: 14.00 -18.00

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna najpierw umówić się do konkretnego punktu, na konkretny dzień i godzinę dzwoniąc pod numer

tel.  32 45 97 324. 

Działa również pomocniczy numer infolinii Stowarzyszenia „DOGMA” nr: 79 88 69 599 

Przypominamy że w punktach pomocy obowiązują zasady reżimu sanitarnego.

W punkcie poradniczym  może znajdować się jedna osoba korzystająca z porady. W uzasadnionych  przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w punkcie znajdowało się więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym).

Osoba, która zostanie umówiona na poradę, powinna przybyć do punktu na umówioną godzinę, w maseczce lub przyłbicy, a po wejściu do punktu zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym.

Należy zachować odpowiedni dystans między osobami.

Jeżeli osoba chcąca uzyskać bezpłatną poradę prawną nie jest pewna co do swojego stanu zdrowia (wykazuje objawy choroby typu kaszel, katar, gorączka), powinna umówić się na wizytę w takim terminie, kiedy ma pewność, że jest zdrowa.

W czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19 wiele osób doświadcza trudności i problemów, których rozwiązanie wymaga wiedzy i doświadczenia prawnika.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA zainicjowało internetową kampanię społeczną za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Przygotowaliśmy e- poradnik upowszechniający wśród mieszkańców informację o możliwości skorzystania z bezpłatnego poradnictwa .

Na naszej stronie internetowej www.dogma.org.pl w szczególności w zakładce http://dogma.org.pl/lokalizacje/powiat-raciborski/: znajdują się wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie powiatu raciborskiego oraz materiały edukacyjne tj. poradniki prawne oraz filmy w formie wykładów i poradników.

Uruchomiliśmy również dodatkowy numer telefonu/infolinii: 79 88 69 599

pod którym: można uzyskać informacje na temat warunków i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku: www.facebook.com/stowarzyszeniedogma

Iwona Serbeńska

prezes zarządu

Accessibility