"Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji"

Billie Joe

UPOMNIENIA

Zmień rozmiar czcionki

W dniu dzisiejszym zostały wysłane upomnienia do osób zalegających ze zwrotem książek. Jednocześnie informujemy, że ten, kto zdąży rozliczyć się z zaległości do 13 czerwca włącznie będzie zwolniony z kary za przetrzymanie (zapłaci tylko za koszt upomnienia)

Przypominamy o obowiązku terminowego zwrotu wypożyczonych książek.