"Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji"

Billie Joe

Biblioteka w Rudach - "Na ratunek 112"

Zmień rozmiar czcionki

We wtorek 25 października w Bibliotece w Rudach odbyło się spotkanie uczniów klasy IIA z aspirantem Radosławem Rolka z Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej. Tematem spotkania było: Bezpieczeństwo dzieci w różnych sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć, a także korzystanie z numeru telefonu alarmowego 112. Aspirant wyjaśnił dzieciom, że numer alarmowy służy do powiadamiania o nagłych sytuacjach zagrożenia życia lub mienia, dlatego nie powinien być wykorzystywany w celu zabawy. Dzieci były bardzo zainteresowane i zadawały dużo pytań. Ogłoszono również konkurs plastyczny "Zagrożenia życia lub mienia". Pierwszy etap konkursu odbył się w bibliotece.